0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 422 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

【 linh khí khôi phục + quỷ dị khôi phục + trùng sinh + hệ thống + vô hạn tiến hóa + khôi hài + cẩu phát dục 】

Ngoài ý muốn trùng sinh Lục Phong nhìn xem tự mình tám đầu xúc tu lâm vào trầm tư!

“Ta không phải nhảy cầu cứu người tới? Thế nào liền trùng sinh rồi?”

“Đinh! Chúc mừng túc chủ thức tỉnh 【 năng lượng tiến hóa hệ thống 】!”

Lục Phong ấn mở hệ thống thấy được một gốc phức tạp Tiến Hóa Thụ!

“A? ! Cái này tiến hóa giống loài là « hư không chi nhãn »? ? ?”

“Ngọa tào! Cái này tiến hóa đồ chơi là. . . « Cthulhu »! ! !”

Mà tại Cthulhu mặt trên còn có mấy cái Lục Phong chưa thấy qua giống loài!

“Lần này ca không trả nổi bay! Cạc cạc!”