0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 114 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Lục Uyên xuyên qua đến dị giới, trở thành một giới không quyền không thế vương gia, bắt đầu liền bị Nữ Đế ban cho cái chết!

May mắn!

Lục Uyên trực tiếp thức tỉnh tạo phản hệ thống!

Hổ Si Hứa Chử, triệu hoán!

10 vạn Long Kỵ quân, triệu hoán!

Ảnh vệ, triệu hoán!

· · · · · ·

Làm Lục Uyên binh lâm Trường An lúc, Nữ Đế hối hận thì đã muộn!

Lục Uyên: Không nên hỏi ta vì cái gì tạo phản, bởi vì căn bản không dừng được!