0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 131 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Cao võ thời đại, võ giả hoành hành. Từ Thanh thức tỉnh trả về hệ thống, công pháp, đan dược, binh khí, tối cao vạn lần trả lại!

【 đinh. . . 】

【 kí chủ tặng cho học sinh Khí Huyết Đan một bình, phát động gấp trăm lần bạo kích, thu hoạch được cực phẩm Khí Huyết Đan một bình 】

【 đinh. . . 】

【 kí chủ truyền thụ học sinh Cơ Sở Đoán Thể Quyết, phát động vạn lần bạo kích, thu hoạch được Bất Hủ Kim Thân Quyết một bộ 】

【 đinh. . . 】

【 kí chủ truyền thụ học sinh Hổ Bào Quyền, phát động vạn lần bạo kích, thu hoạch được Thiên Đế Quyền một bộ 】 . . .