0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 531 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

【 hải quân trận doanh, nhả rãnh lưu, sảng văn, hợp lý 】

Hỏi: Không cẩn thận xuyên qua đến hải tặc tứ ngược, chiến loạn nổi lên bốn phía Vua Hải Tặc thế giới làm sao bây giờ?

Đáp: Gia nhập hải quân!

Có lương huấn luyện, thu nhập một tháng hơn vạn;

Đại bình đài, tấn thăng tốc độ nhanh;

Bao trùm túc, bao ba bữa cơm, phân phối phương tiện giao thông (quân hạm)

Lưng tựa chính phủ thế giới, công việc ổn định, làm đến 99 không phải là mộng!

Hải quân bản bộ thượng úy Carl biểu thị, trở lên tình huống cơ bản là thật, nhưng không chút nào có thể ngăn cản hắn mò cá!

Ai bảo hắn có cái mò cá hệ thống, thường ngày mò cá liền có thể mạnh lên!

PS: Mò cá chỉ là mạnh lên thủ đoạn, cũng không phải là chỉ mò cá cái gì đều không được!