0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 50 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Ôn Ngu bị đối thủ một mất một còn hãm hại, nhân họa đắc phúc nhớ tới chính mình là thai xuyên, phiền lòng là nàng bị một cái ăn dưa hệ thống trói sai.

Hệ thống nguyên bản muốn trói định là nàng đối thủ một mất một còn, mà nàng là tử thù điều động nội bộ xoát phân quái.

Đem hệ thống cho đối thủ một mất một còn đại lễ bao hố đi, Ôn Ngu vẫn là có ý định cởi trói, thật sự là phiền lòng đồ chơi hệ thống nàng xem không thượng.

Cố tình vì cởi trói còn phải cấp nó ăn dưa tích góp năng lượng.

Dưa ăn ăn phát hiện:

Đại tẩu là thật giả thiên kim văn nữ chủ;

Nhị tẩu là kèm theo phát sóng trực tiếp hệ thống đồng hương;

Tam tẩu là song song thời không quận chúa trọng sinh đến.