0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 91 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tin tức tốt: Xuyên việt rồi, hệ thống giúp ta thay thế một vị Vương gia.

Bắt đầu chính là Vương gia, hơn nữa mới cưới cái quốc sắc thiên hương Vương Phi chờ đấy hắn đi động phòng.

Tin tức xấu: Hệ thống nói cho ta biết, ta thay thế được chính là Thiên Mệnh Chi Tử hảo huynh đệ, tương lai sẽ vì cứu nhân vật chính mà chết, hắn Vương Phi là nữ chủ, không cho viên phòng, cuối cùng còn theo nhân vật chính chạy rồi.

Đạt được như vậy tin dữ, Tào Húc không nói được một lời đi vào động phòng.

Ai cùng nhân vật chính là hảo huynh đệ ? Bản vương phải làm phản phái.

Huynh đệ an tâm chết, ngươi mẫu quá mức đẹp, ta nuôi dưỡng.

PS: Nhục thân xuyên việt, thay thế được thân phận, không phải hồn xuyên, không độc, yên tâm dùng ăn! ! !