0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 171 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

« sát phạt quả đoán » « bắt đầu Đại Đế » « đế chiến »

Hiên Viên gia con rơi Hiên Viên Trường Uyên, thuở thiếu thời gặp hãm hại, đi xa tha hương, vứt bỏ họ Hiên Viên, chỉ lưu Trường Uyên!

300 năm qua, Trường Uyên chi danh, đã thành cấm kỵ!

Nhân tộc quật khởi chấn hưng, tiên triều sừng sững các vực giới, nhân tộc Đại Đế có mấy vị, nhưng đều là nghe lệnh của một người, hắn chính là nhân tộc chí thánh Địa Uyên hoàng cung chi chủ, đương thời xưng tôn, Uyên Hoàng!

Ba tháng trước, có phản đồ trong bóng tối chế tạo không gian truyền tống trận dẫn Thiên Ma xâm lấn, Uyên Hoàng một kiếm trấn Càn Khôn, đúc vô thượng chi danh!

Là tra phản đồ một chuyện, Trường Uyên trở lại cố thổ, chỉnh đốn nhân tộc thánh địa, diệt năm đó cừu địch, là bắt phản đồ, lại cắt phong vân!