0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 491 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Ngươi là cái phụ mẫu bởi vì bệnh mất sớm cô nhi.

Ngươi là cái không có quyền không có thế tiền lương 2000+ quy bồi bác sĩ.

Ngươi là cái không có bất kỳ cái gì đường lui tiểu bác sĩ ngoại khoa.

Ngươi không có đường lui, cho nên ngươi làm nghề y nhất định phải vững vàng.

Thức tỉnh hệ thống, hình người máy CT, y bệnh có thể mạnh lên, cũng không phải là sóng tư bản.

Hoan nghênh đi tới « Bác Sĩ Này Rất Vững Vàng »

Dẫn ngươi nhận thức hạch tâm 9x tuổi trẻ bác sĩ bật hack phía sau dần dần quật khởi con đường.