0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 15 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Lâm Hải đi làm yêu thích chú ý cấp trên tất đen chân đẹp, không ngờ bị thủ trưởng từ giám sát bên trong tóm gọm, cùng ngày liền đuổi việc hắn mồi câu mực.

Nhưng Lâm Hải lại nhân họa đắc phúc, thức tỉnh vô hạn ngẫu nhiên gặp hệ thống, mỗi ngày không phải tại đủ loại ngẫu nhiên gặp đường bên trên, đó là tại đường bên trên đủ loại ngẫu nhiên gặp.

Từ đó nhân sinh bật hack, đi lên đủ loại diễm ngộ nhân sinh đỉnh phong chi lộ.

Bị khai trừ tối cùng ngày, Lâm Hải tiến về cửa quán bar tiến hành ngẫu nhiên gặp, phát hiện mỹ nữ cấp trên uống đến bất tỉnh nhân sự.

Lâm Hải hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem mỹ nữ bên trên nhặt về phòng cho thuê.