0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 169 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tề Tiểu Nhạc là cái bình thường nữ sinh trung học.

Nàng duy nhất không bình thường địa phương chính là, bạn trai của nàng là cái bệnh kiều.