0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 108 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Cố Thanh Thư sau khi xuyên việt phát hiện mình có thể cấp cho tử hệ thống cho đệ tử, đệ tử thu hoạch được bất luận cái gì khen thưởng, hắn đều có thể bạo kích trả về!

Đại sư huynh, có được bảo sơn lại tính toán tỉ mỉ xin sư phụ cùng các sư muội đừng có lại bại gia.

Nhị sư huynh, nhìn như cao lạnh Kiếm Tiên, kì thực nói vượt qua bốn chữ sẽ cà lăm.

Tam sư muội, hoành đoạn vạn cổ phong hoa tuyệt đại Nữ Đế trọng sinh, chỉ hận chính mình vì sao không có sớm một chút gặp phải sư tôn.

Tứ sư muội. . .

Cố Thanh Thư: “Làm gì muốn tu luyện? Trực tiếp bật hack hắn không thơm sao?”

Tiên Đế: “Lúc ấy mấy tên kia trong miệng hô hào mệnh ta do ta không do trời, còn gọi lấy cái gì hệ thống, cái gì bật hack, một kiếm liền đem bản tiên đế giây!”

Phật môn Thánh Nhân: “Muốn không phải bản tọa quỳ nhanh, xá lợi tử đều sắp bị đánh tới, sau cùng cho bản tọa hai cái tát ghi nhớ thật lâu.”