0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 306 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Giới thiệu vắn tắt:

« đánh dấu + vô địch + vô địch + vô địch (trọng yếu sự tình nói ba lần ). »

« không ẩn giấu thực lực »

Xuất sinh đánh thẻ: Thu hoạch được Hồng Mông Nguyên Thủy Đạo Thể.

Tổ địa đánh dấu: Thu hoạch được Hồng Mông hỗn độn song mâu.

Thần Binh các đánh dấu: Thu hoạch được Tru Tiên Tứ Kiếm.

Tàng thư lâu đánh dấu: Thu hoạch được thần thông Pháp Thiên Tượng Địa.

. . . .

Vô số năm sau, Lâm Tiêu chân đạp Cửu U, đỉnh đầu Cửu Tiêu, khảy thời gian trường hà, lại phát hiện, tuyệt đối thời cổ ánh sáng trường hà bên trong, đã mất một người có thể chiến. . .

Giới thiệu vắn tắt bất lực, mời dời bước →