0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 683 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Trọng sinh vì Đại Càn hoàng triều phế vật thái tử, gặp phải hãm hại bị lưu đày biên cảnh.

Lục Phàm vốn cho rằng tánh mạng khó đảm bảo, may mắn thời khắc mấu chốt mở ra đế hoàng triệu hoán hệ thống, bắt đầu đưa tặng mười liền triệu hoán:

Phi Hổ thần tướng Lý Tồn Hiếu, Hạ Hầu tứ kiệt Hạ Hầu Uy, Tả Võ thần tướng Tần Quỳnh, Lãnh Diện Hàn Thương La Thành…

Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Bạch Y Thần Vương Khương Thái Hư…

Lục Phàm: Triệu hoán chư thiên thần ma làm việc cho ta, san bằng vạn cổ vũ trụ vì ta tất cả, bốn phương vũ trụ, tụng ta thần triều danh tiếng người, có thể được vô thượng vĩnh sinh…