0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 90 lượt xem
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Điểm kích website trò chơi xuyên qua còn đi?

Xuyên việt qua dị giới Lục Trầm đã thức tỉnh chư thiên thần ma. . .

Thế lực hệ thống, bắt đầu triệu hoán Đại Đế cảnh — — Tô Đát Kỷ!

Từ đó mở ra nghịch thiên chi lộ, đặt chân chư thiên chi đỉnh.

Triệu hoán! Tôn Giả cảnh — — Dũng Quan Tam Quân Triệu Vân. Triệu hoán!

Đại Đế cảnh — — lắc lư thủ lĩnh Thân Công Báo. Triệu hoán!

Thần Đế cảnh — — Đại Tần Thủy Hoàng Doanh Chính. Triệu hoán chư thiên vạn giới chí cường giả, chế tạo Bất Hủ thế lực — — Tử Vi đế thành.

Cái gì đồ chơi? Ngươi người mang Hỏa Phượng huyết mạch? Không có ý tứ, nhà ta thị nữ là Cửu Chuyển Thần Hoàng Thể.

Cái gì! Kẻ này có Đại Đế chi tư! Còn tốt còn tốt, nhà ta bảo an là Hỗn Độn Thông Thiên Thể, đánh nổ chư thiên!

Treo lên đánh ngàn vạn Đại Đế. . . .