0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 38 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tiên lộ chậm rãi, vô thủy vô chung!

Xuyên qua Thiên Huyền Giới Lâm Diệp trở thành Sở quốc một cái tiểu địa chủ.

Vốn không tiên duyên hắn lại là mở ra hệ triệu hoán thống, chỉ cần sử dụng tài phú giá trị liền có thể triệu hoán Chư Thiên Vạn Giới Chí cường giả.

Thế là. . .

“Kim lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân biến Hóa Long!”

Có thiếu niên Chí Tôn mở ra con đường vô địch.

“Tiên đạo cầu trường sinh, ta từ hóa tiêu dao!”

Có vô thượng Tiên Tôn lâm thế, uy chấn Chư Thiên Vạn Giới. “

Ta vì tiên, cũng là ma!”

Có cổ lão tồn tại từ cấm khu bên trong thức tỉnh, nhấc lên bóng đêm vô tận.

“Thiên thượng thiên hạ, vì trẫm độc tôn!”

Có trời sinh Đế Hoàng, tại thần triều chi đỉnh quan sát dưới chân ức vạn sinh linh.

Đương vạn giới chấn động, chư thiên rung động, một bàn tay vô hình lại là yên lặng thao túng đây hết thảy.