0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 112 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Đệ tử của ta đều là phế vật.

Đại đệ tử khuôn mặt bị hủy, kinh mạch đứt đoạn!

Nhị đệ tử chỉ có một tay, đan điền bị hủy!

Tam đệ tử miệng không thể nói, linh căn bị người ngạnh sinh sinh trừ bỏ!

Tứ đệ tử hai mắt mù, linh căn vỡ vụn!

Mà chính ta, mặc dù tứ chi kiện toàn, nhưng thân là hữu tâm phong phong chủ, thật là thiên tư thường thường.

Cũng may, ta mặc dù thiên phú không cao, nhưng lại có được hệ thống.

Các đệ tử tu luyện mỗi tiến bộ một lần, ta đều có thể thu hoạch được ban thưởng!

Các đệ tử a, để vi sư đến đem cho các ngươi bật hack đi!