0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 383 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Cao võ thế giới, vạn tộc xâm lấn, nhân tộc tràn ngập nguy hiểm! Lục Xuyên xuyên qua đến tận đây, đến đơn giản hoá hệ thống, vô luận nhiều khó khăn công pháp, đi qua đơn giản hoá, Lục Xuyên đều có thể đơn giản học được.

【 Hải Nạp Bách Xuyên đơn giản hoá bên trong. . . Đơn giản hoá thành công — — uống nước! 】

【 Vạn Cổ Bất Diệt Thể đơn giản hoá bên trong. . . Đơn giản hoá thành công — — đập làn da! 】

【 Tinh Cung Quan Tưởng Pháp đơn giản hoá bên trong. . . Đơn giản hoá thành công — — ngủ! 】

Tại những bạn học khác còn đang vì học được công pháp ngày đêm khổ đọc thời điểm, Lục Xuyên đã sớm lĩnh ngộ chư thiên đạo pháp, uy chấn tinh không, một người độc trấn vạn tộc!