0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 154 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Xuyên qua hung thú hoành hành cao võ thế giới, võ khảo sắp đến, Sở Phong thu hoạch được hệ thống.

Chỉ cần cự thú phân thân thôn phệ tiến hóa, hắn liền có thể đạt được phản hồi!

【 nuốt huyết nhục: Ngài HP + 1 】

【 thôn phệ đạn hạt nhân: Ngài HP + 1000 】

【 thôn phệ tinh cầu: Ngài HP + 10000. . . 】

【 thôn phệ đặc thù loại vật, thu hoạch được thiên phú: Diệt Thế Lôi Đình. . . 】

Vạn tộc dưới, Sở Phong cự thú phân thân hèn mọn phát dục.

“Chúc mừng: Ngài phân thân tiến hóa — Vũ Trụ cấp. . .”

“Ngài HP quá ức, tấn thăng đỉnh phong Võ Thánh!” Mà lúc này. . . Lam tinh duy trì phá nát, hư không xé rách, dị thú xâm lấn, Thú Vương hàng thế, thập đại Võ Thánh chiến tử! Toàn nhân loại luống cuống!

Lúc này, Sở Phong trông về phía xa sâu trong hư không, một vệt khí tức kinh khủng dần dần triển lộ. . .

【 hệ thống nhắc nhở: 】 “Ngài Hằng Tinh cấp cự thú phân thân, sắp đến lam tinh.”

“Lộ trình xa xôi, ngài phân thân dị thường đói khát.” Nhìn lấy hàng tỉ cao giai hung thú, Sở Phong cười.

“Tiệc, có rất nhiều!” “Hưởng thụ tiệc, ngài phân thân thành công tấn thăng!”