0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 1.1K lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Quyển sách lại tên « thiên thọ rồi? Ta hệ thống vậy mà sẽ chỉ thăng cấp » « thật có lỗi, đẳng cấp cao liền là có thể muốn làm gì thì làm »

Tần Mục xuyên qua đến hung thú hoành hành thế giới, thu hoạch được ( vô địch hệ thống tăng cấp ).

Hệ thống duy nhất công năng: Thăng cấp!

Đừng sẽ không, sẽ chỉ thăng cấp.

Mỗi ngày thăng một cấp!

( vô địch, bắt đầu đếm ngược. . . . . )