0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 108 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Ngươi hết sức chăm chú bắn ra một tiễn, lĩnh ngộ cơ sở tiễn thuật.

Ngươi bắn một vạn tiễn, cơ sở tiễn thuật viên mãn, lực cánh tay tăng trưởng, thể chất tăng cường, cảm giác tăng lên.

Ngươi bắn một trăm triệu tiễn, lĩnh ngộ Xạ Nhật Thần Tiễn, trong vòng trăm dặm, vừa nhanh vừa chuẩn.

Vương triều loạn thế, đế quốc tranh phong, thế gia san sát, tông phái hoành hành.

Triệu Huyền xuyên qua mà đến, tự mang “Cố gắng liền có thu hoạch” thiên phú, dứt khoát đạp vào truy cầu danh lợi võ đạo hành trình.

Từ đó, hắn muốn luyện công pháp mạnh nhất, uống rượu mạnh nhất, yêu nữ nhân đẹp nhất.