0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 111 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Đời trước Tống Tri Uyển là chính thức bạch phú mỹ đại tiểu thư, đại gia tộc hun đúc ra tới nhân nhi, diện mạo càng là kiều mị tuyệt hảo.

Bởi vì đắc tội người, liền gặp khó khăn, hạ phóng hai mươi năm, Tống Tri Uyển là khổ tới đây.

Không đợi ngày có hi vọng, Tống Tri Uyển liền trọng sinh.

Vừa mở mắt, Tống Tri Uyển về tới 1960 năm.

Tống Tri Uyển: “. . .”