0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 813 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Từ Lạc là một vị Ma Đạo tu sĩ, hắn có một khối Giới Bia, có thể xuyên qua đến những giới vực khác

Từng tại Địa Phủ luyện qua quỷ, nuôi quỷ phiên, nhìn xem Diêm Vương không sai, dứt khoát cũng luyện

Yêu giới luyện qua yêu, nuôi Yêu Hồ, nhìn xem Yêu Vương không sai, luyện

Chạy đến Tiên giới luyện qua tiên, nuôi Tiên Bảng, nhìn xem Tiên Vương không sai, luyện

Lại về sau, hắn nhìn xem chính mình cũng không tệ, dứt khoát cũng luyện đi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi

Ma Đạo người chơi, chính là ác như vậy, trên luyện Cửu Thiên, dưới luyện Cửu U, hung ác lên chính mình cũng luyện