0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 210 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

【 không gian + làm ruộng + ngọt sủng 】

Tần Mộc Dao xuyên thư, thế gả cho tàn tật thế tử, cũng là tương lai mỹ cường thảm vai ác, mà nàng là áp suy sụp đại lão cuối cùng một mảnh bông tuyết! Nàng sợ hãi cực kỳ!

Chạy nạn trên đường nàng dùng không gian làm ruộng, mỗi ngày đầu uy đại lão. Lưu đày ở nông thôn, nàng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, khai cửa hàng, kiều dưỡng vai ác đại lão.

Ban ngày cẩn trọng kiếm tiền, buổi tối bồi đại lão vận động, eo đều sắp chặt đứt. Rốt cuộc, đại lão đứng lên.

“Tướng công, ngươi trở về kinh thành, ta liền không bồi ngươi đi, đây là hòa li thư, chúng ta hảo tụ hảo tán.”

Ninh Thừa Tiêu tà khí câu môi: “Tán? Không sợ ta hắc hóa cắn chết ngươi