0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 178 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

【 phản phái + bắt nạt đàn ông tròng ghẹo đàn bà + cường lực phát ra + thừa tướng phía sau 】

Tào Văn Bân xuyên qua đến rồi huyền huyễn thế giới, trở thành Tào gia Thánh tử! Đáng tiếc, đây là một huyền huyễn tổng hợp tiểu thuyết vị diện! Khí vận chi tử khắp nơi đi, thiên mệnh chủ giác nhiều như cẩu!

Hắn Tào gia mặc dù là Trung Châu thế lực lớn nhất, nhưng nếu là một bước đạp sai, vậy lập tức tựu sẽ đầy bàn đều thua!

Tốt tại Tào Văn Bân tại xuyên qua thời gian, thu được một bản Vạn Mỹ Lục, nếu không, hắn tựu thật sự chỉ có thể hỗn ăn chờ chết!

Mà làm Thừa tướng người thừa kế, Tào Văn Bân xử lý vấn đề phương thức…

Giới thiệu tóm tắt vô lực, mời dời bước chính văn!