0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 237 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Bạn đang đọc truyện Chư Thiên Quay Về Cuộc Sống Tu Tiên của tác giả Tiến Bình. Gồm 4 vũ trụ khác nhau

Sơ cấp tu vi gồm: Sơ kỳ, Trung kỳ ,Đại kỳ, Nguyên anh, Nguyên thần, Đại thần, Thần Hồn

Trung cấp luyện hồn tu vi: Luyện hồn kỳ, Trung hồn kỳ, Đại hồn kỳ, Thánh cung kỳ, Thánh vực, Thánh hoàng cảnh, Thánh thần cảnh

Cao cấp: Thánh sơ tiên, Thánh đại tiên, Đế Thánh, Đại đế cảnh, Đại thần, Đại hoàng cảnh, Vực thần

Thánh vực: Thần cảnh, Thiên thần cảnh, Sơ vương, Đế vương, Đại đạo đế cảnh, Đạo nhân cảnh.

Tiên vực: Chí tôn —–> chư thiên là Chí Thần Đế Đạo.