0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 32 lượt xem
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Giới thiệu:

Lạc tam cô nương ỷ vào cha quyền khuynh triều dã, lấy mạnh hiếp yếu, có tiếng xấu, không có việc gì liền dẫn một đám cẩu nô tài ra đường đùa giỡn nhà lành mỹ thiếu niên.

Đối Thanh Dương quận chúa đến nói, loại người này dám ở trước mặt nàng giương oai, nàng duỗi đầu ngón tay liền chơi chết —— thẳng đến nàng mở mắt ra, phát hiện mình gọi Lạc Sênh.