0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 140 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Mạt thế nhất được hoan nghênh đầu bếp Cố Xích Xích xuyên thành bình hoa thần tượng.

Cố Xích Xích tỏ vẻ, không có gì so thân thể khoẻ mạnh, ăn uống no đủ quan trọng hơn.

Lời đồn có thể ăn sao? Anti-fan có thể ăn sao? Không thể, vậy coi như, hãy tìm điểm có thể ăn đi!

Tỷ như trước văn nghệ, chi phí chung ăn uống còn có thể kiếm tiền!