0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 7 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Pháp y Chu Hải, mang ngươi xé ra lo lắng mọc thành bụi giết người hiện trường,

Tìm kiếm khó phân thật giả quỷ dị vụ án,

Trở lại như cũ thiện ác phân tạp chân thực nhân tính.

Âm mưu!

Truy tung!

Nghi hoặc!

Từng cái ly kỳ vụ án không ngừng trình diễn.

Ngươi chuẩn bị xong chưa ?