0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 4 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Bất ngờ xuyên việt Đại Tần , trở thành Bát Công Tử Doanh Tử Dạ , giác tỉnh thần cấp đọc hệ thống , chỉ phải đi học liền biến mạnh! Chỉ phải đi học liền có thể thu được vô hạn khen thưởng , chỉ phải đi học liền có thể nhập Thánh!

Vì thế, Doanh Tử Dạ cả ngày bế quan đọc sách , cẩn trọng , không làm cho tai ương , không gây họa.

Cuối cùng có một ngày!

Thủy Hoàng nặng nguy , ý muốn Đông Tuần Cầu Trường Sinh.

Mặc gia rục rịch.

Lục Quốc dư nghiệt chuẩn bị tạo phản.

Triệu Cao ý muốn sửa đổi di chiếu.

Doanh Tử Dạ biết rõ , lúc này không thể tiếp tục ẩn giấu! Lại ẩn giấu Đại Tần không còn nữa , bản thân cũng sẽ bị Hồ Hợi giết chết!

“Giả heo ăn hổ hơn mười năm , hôm nay bổn công tử không ẩn giấu!”

“Hôm nay , bổn công tử lấy đọc sách nhập Thánh! Một kiếm trảm thiên!”

“Truyền lệnh , 3000 Đại Tuyết Long Kỵ quân xuất động!”

“Truyền lệnh , Thiết Phù Đồ xuất động!”

“…”