0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 9 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Đêm tân hôn, Triệu Cửu Đình bị tà ma hút khô dương khí, trở thành một cỗ tử thi.

Linh hồn tiêu tán thời khắc, lão bà thi triển ra Mao Sơn Dưỡng Thi Thuật.

Từ đó, Triệu Cửu Đình bắt đầu bị lão bà bao dưỡng quỷ dị sinh hoạt.

“Cửu Đình, đây là ta mới nhất điều phối dưỡng thi linh dịch, uống nó, ngươi có thể biến thành Phi Thi.”

“Cửu Đình, đây là ta vì ngươi tinh tuyển hào trạch, ngàn năm cổ mộ.”

“Cửu Đình, ngươi đã trở thành trong truyền thuyết Hạn Bạt, chúng ta động phòng đi!” . . .

Cương thi, Mao Cương, Hành Thi, Bất Hóa Cốt, Huyết Thi, Linh Thi, Phi Thi, Thi Tiên, Hạn Bạt. . .

Càng đổi càng mạnh!

Hắn, đã là đại khủng bố. . . .