0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 1 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Đồng thời xuyên qua 99 cái thế giới giới thiệu vắn tắt: www.uukanshu.com làm một không có hệ thống, không có lão gia gia, không thể triệu hoán, cũng không có không gian tùy thân phi chủ lưu người xuyên việt, Đỗ Khắc hận đời mà tỏ vẻ kim thủ chỉ là tà đạo, là người xuyên việt vĩ đại hành trình bên trên vết nhơ, là cặn bã, là u ác tính, mỗi một cái nắm giữ kim thủ chỉ người xuyên việt đều nên bị phỉ nhổ.

Ngay tại hắn tức giận phấn đấu, lập thệ coi như không có kim thủ chỉ cũng muốn nghịch thiên thời điểm, hắn nghe được đến từ một cái thế giới khác âm thanh.

“Uy!

Đỗ Khắc có đây không? Là ta à!

Ta là Đỗ Khắc!” “……” Ách!

Kỳ thực kim thủ chỉ cái gì, chúng ta hẳn là khách quan công chính đi đối đãi nó, không thể phiến diện……