0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 87 lượt xem
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Xuyên qua bắt đầu tại khu tạp dịch không lý tưởng, hệ thống lại giao phó song tu công năng, nhìn tiểu nhân vật như thế nào từng bước một đạp vào đỉnh phong!