0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 145 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Lâm Khê nữ giả nam trang tòng quân, đao quang kiếm ảnh mấy năm, từ hỏa đầu binh làm đến tiên phong.

Ngày nọ nàng bị thất lạc nhiều năm thân nhân tìm trở về, thành vọng tộc quý nữ.

Vốn tưởng rằng là cá ướp muối xoay người, lại nguyên lai nàng xuyên vào một quyển cẩu huyết Mary Sue trong tiểu thuyết.

Trong tiểu thuyết, nam chủ tưởng nhớ đối với hắn có ân cứu mạng cô nương. Căn cứ manh mối tìm được người lại là rất nhiều “Đặc thù” cùng bạch nguyệt quang có thể lại là nữ phụ.

Thẳng đến gặp được chính quy nữ chủ sau, nam chủ hoàn toàn tỉnh ngộ, đúng sai nhận thức giả ánh trăng chán ghét đến cực điểm, càng đối nữ chủ nháy mắt tình căn thâm chủng.

Nam chủ không sai, dù sao hắn chỉ là ngắn ngủi yêu sai người.

Nữ chủ càng không sai, dù sao nàng đều tại đối với chính mình rất nhiều thâm tình nam nhân trong, lựa chọn nam chủ.

Từ đầu tới cuối, sai đều là da mặt dày không muốn thoái vị giả ánh trăng nữ phụ.

Lâm Khê chính là cái này oán loại.

Sắp đi lên bị nữ chủ bên người các loại nam phụ vả mặt, nam chủ dùng nàng “Của hồi môn” thượng vị, vật tẫn kỳ dùng tá ma giết lừa, giết nàng cửu tộc hoa lộ.

Lâm Khê: . . .

Này rất khó bình, ta tính tình không tốt, chúc các ngươi có thể sống lâu mấy ngày hảo?

*

Triều đình quy định nữ tử qua tuổi mười bảy chưa gả phạt tiền!

Vì tránh đi nguyên nội dung cốt truyện, cũng vì tiết kiệm tiền bớt việc, Lâm Khê lấy lùi làm tiến chính mình xem xét hảo phu quân.

Mỹ nhân đón gió ho ra máu hảo đắn đo, trong nhà không trưởng bối lập quy củ! Thích hợp hay không đương trượng phu không biết, đại phu nói sống không qua ba năm, khẳng định thích hợp làm vong phu!

Nghe nói chết lão công là nữ nhân tốt nhất mỹ dung! Không bao lâu nàng liền có thể tiếp tục tiêu sái. . .

*

Chất tử Lục Diễm giấu tài mấy năm, hồi quốc mở đường máu.

Tân vương đăng cơ ba năm, thôn tính quanh thân hai nước, thiết lập tân quận, cùng tu thư cho Chu Vương.

Chu Vương run run mở ra, gặp mặt trên viết: Cô có nhất kế có thể bảo hai nước không giao chiến, nhường quốc công phủ đích nữ làm cô Vương hậu, bằng không cô định nửa tháng phá nhĩ đô thành, lại đoạt quốc công phủ đích nữ làm Vương hậu, nhĩ hẳn phải chết.

Chu Vương: ! ! !

Lâm Khê: . . . Phu quân ngươi vì sao còn không chết?