0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 87 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Vân Tiêu lão tổ, nghe nói ngài lúc ở hạ giới, không có nữ tu sĩ bị ngài mị lực hấp dẫn, có chuyện như thế?

Ta vừa ra sinh, liền có một vị linh thể người vị hôn thê, này tính mị lực sao?

Vân Tiêu lão tổ, nghe nói ngài vừa mới bắt đầu tu đạo, cũng không đáng chú ý, thật sao?

Hạ Giới mấy trăm vạn tên tộc nhân, ta thân có kim hỏa song linh căn, năm tuổi bắt đầu tu đạo, mười bốn tuổi Trúc Cơ, này tính không đáng chú ý sao?

Vân Tiêu lão tổ, nghe nói ngài rất ít thả ra linh thú linh cầm đối địch, là bọn chúng thần thông quá yếu?

Trấn Hải viên một quyền oanh sát Đại La Kim Tiên, Kim Sí lôi ưng dẫn động vạn lôi lực lượng diệt đi một cái Tiên tộc, này tính yếu sao?

Vân Tiêu lão tổ, ngài có thể tu luyện tới Đạo Tổ, thứ nào bảo vật đối sự giúp đỡ của ngài lớn nhất?

Đương nhiên là Càn Khôn bình.