0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 156 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Cố Chức xuyên thành giới giải trí văn pháo hôi nữ phụ.

Cha không đau nương không yêu, tồn tại mục đích chỉ vì phụ trợ nữ chủ được sủng ái.

Cố Chức nhìn đại biệt thự cùng tám vị tính ra tiền tiết kiệm: Thích hay không, có trọng yếu không? Có tiền có mệnh, đi vui sướng làm dáng a!

【 tích! Người tốt hệ thống online trung 】

【 ký chủ, ngươi chỉ còn 10 ngày sinh mệnh trị, muốn thu đến người khác cảm tạ tài năng kéo dài tính mạng 】