0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 88 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Bạn đang đọc truyện Hệ Thống Trùng Sinh Của Nam Phụ Phản Diện của tác giả Tiểu Tiểu Ẩn. Để giải quyết vấn đề này, Chủ Thần đã cho đám hệ thống cấp dưới…… đổ vỏ giúp mình.

Các hệ thống:……QAQ

Vì thế, hệ thống “Trùng sinh của nhân vật phản diện” vừa mới lên nhận chức chưa từng làm nhiệm vụ lần nào, lại phải nơm nớp lo sợ tham gia vào một kế hoạch vô cùng trọng đại – Loại bỏ chấp niệm.