0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 123 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Xuyên việt Hồng Hoang, Diệp Vân Thành Triệt Giáo người gác cổng, thu hoạch được tối cường chia năm năm hệ thống!

Bắt đầu vô địch!

Theo Phong Thần xuống tới, Thông Thiên giáo chủ khuyên bảo chúng Triệt Giáo đệ tử, đóng chặt cửa động, tĩnh tụng Hoàng Đình, không được ra ngoài!

Diệp Vân lĩnh mệnh!

Triệu Công Minh: “Thiên địa lương tâm! Đến thời điểm hảo hảo, làm sao trở về không được? !”

Đa Bảo đạo nhân: “Hắn rõ ràng là một cái Huyền Tiên, bần đạo làm sao đánh không lại? Đánh không lại a!”

Tam Tiêu: “Kỳ thực một mực lưu tại Kim Ngao đảo, cũng rất tốt!”

Cứ như vậy, Triệt Giáo đệ tử một mực lưu tại Kim Ngao đảo, không được ra ngoài.

Thẳng đến có một ngày, Thông Thiên giáo chủ bế quan mà ra, bị Diệp Vân một kiếm chém xuống,

“Phụng sư tôn chi mệnh, bất luận kẻ nào không cho phép ra Kim Ngao đảo!”

Thông Thiên: “? ? ? Vì cái gì bản tọa cũng đánh không lại hắn? !”