0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 308 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Nguyên bản nghĩ muốn cẩu tại Hồng Hoang, nghĩ biện pháp tránh được Vu Yêu đại kiếp Ngô Thiên, thức tỉnh rồi mãng phu hệ thống. Lỗ mãng có khen thưởng, đại lực xuất kỳ tích!

Hệ thống: “Keng, chủ nhân ngươi chỉ để ý mãng, ta phụ trách cho khen thưởng!”

Từ đây Ngô Thiên đi lên mãng qua đại kiếp, mãng lật Hồng Hoang con đường;

Hình Thiên: “Lão đệ, này Tử Tiêu Cung cửa lớn thật có thể tháo dỡ?”

Chúc Dung: “Ngô Thiên ngươi làm sao so ta còn dũng?”

Nguyên Thủy: “Thất phu… Tức chết ta vậy!”

Thông Thiên: “Trêu chọc hắn làm gì, bọn họ Vu tộc, mãng phu mà!”

Trấn Nguyên Tử: “Ngô Thiên lão đệ nói đúng, dám đụng đến ta một cọng lông ta tựu trực tiếp dẫn bạo nổ Địa Thư, chúng ta đồng thời kháng thiên địa phản phệ…”

Ngô Thiên: “Giảng đạo lý? Thức Thiên Số? Chiếu cố đại cục? Không muốn cho ta giảng này chút! Ta là Vu tộc, ta mãng phu tới…” Chỉ cần thực lực đầy đủ, hung hăng một điểm thì lại làm sao? Ngô Thiên bắt đầu rồi tại Hồng Hoang mãng phu tìm đường chết lữ trình… Thế nhưng, này trước hay là trước tìm một bắp đùi ôm chặt!

“Hậu Thổ tỷ tỷ… Sau đó ta sẽ là người của ngươi…”

PS: Tự dưng đợt này ta thích đọc Hồng Hoang nên làm thôi.