0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 15 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Xuyên qua Hồng Hoang, đem Đế Tuấn cùng Thái Nhất thay vào đó, tương lai Vu Yêu lượng kiếp tránh cũng không thể tránh?

Vậy liền chủ động nhập kiếp ——

Yêu Hoàng bảo tọa? Ta ngồi! Thiên địa chí tôn? Ta khi! Hồng Hoang thiên địa? Ta muốn!

Từ hóa hình ra thế bắt đầu mưu đồ công đức, mưu đồ khí vận, cho mình lưu ức điểm điểm chuẩn bị ở sau, tại lượng kiếp trong vòng xoáy đáng sợ, lật tay thành mây, trở tay thành mưa.

Một tay bưng lấy huy hoàng chính đạo, một tay nắm Hỗn Độn chuông, tuyên dương dĩ hòa vi quý, sau đó trở thành Hồng Hoang thiên địa lộng triều nhân.

Đối mặt thiên địa sát cơ, Thánh Nhân tính toán.

Đế Huyền hơi nhướng mày, lui đến đám người sau lưng:

“Ta sợ sóng gió lớn? Sóng gió càng lớn, cá càng quý!”