0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 135 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Q luận mật thất giết người khả năng

Kha học thám tử

1. Lợi dụng sợi câu cá, băng dán, băng ghi hình chờ bố trí mật thất.

2. Lợi dụng cơ quan, độc dược, độc trùng chờ hoàn thành trong mật thất giết người.

3. Giết người sau ẩn tàng tại trong mật thất.

. . .

Khắc học điều tra viên

1. Lợi dụng thần thoại sinh vật hoàn thành giết người.

2. Lợi dụng vu độc chú thuật hoàn thành giết người.

. . .

Quyển sách lại danh « mỗ không kha học điều tra viên », « liên quan tới ta tại kha học thế giới trở thành truyền kỳ điều tra viên cái này sự », « ta thân là một cái Hawaii người, nắm giữ ức chút kỹ năng, này rất hợp lý đi », « đồng thời ta thân là một cái mật đại nhân, lý giải chút quỷ bí, cái này cũng rất bình thường đi »

Ps chủ thể vẫn là kha nam đồng nhân