0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 511 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Xuyên qua Đại Càn, trở thành một nước thiên tử, lại phát hiện triều chính bị cầm giữ, chính mình cái này thiên tử, bất quá là cái vật biểu tượng.

May ra thức tỉnh Thiên Cổ Nhất Đế hệ thống, bắt đầu 3 ngàn Huyền Giáp quân.

Triệu hoán Vũ Văn Thành Đô, đánh nát quyền thần sống lưng, triệu hoán Quan Vũ, mở mắt liền giết người.

Càng có Lữ Bố đại kích quét thiên hạ, Lý Nguyên Bá nâng chùy nộ xích vô địch thủ.

Còn chưa đủ?

Hạng Vũ trường thương túng vô địch, Xi Vưu Ma Đao 10 vạn dặm, Mạnh Tử bút sách chuyện thiên hạ, Lão Tử nhập thánh thiên hạ kinh.

Cái gì là Thiên Cổ Nhất Đế, đây chính là!

Nhìn ta 10 vạn Huyền Giáp kinh thiên hạ, trăm vạn thiết huyết đạp thiên quan!

. . .