0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 602 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tu hành hai con đường: Một là Tiêu Dao Trường Sinh, một là Chúa Tể ở trong gầm trời.

Nhân tộc tu sĩ phá thiên kiếp phi thăng Thượng Giới, hết thảy quy củ không thêm bản thân, đi là Tiêu Dao Trường Sinh con đường.

Lệ quỷ hung hồn tránh thiên kiếp tạo dựng Quỷ Vực, giới vực bên trong ký kết quy tắc, đi là Chúa Tể ở trong gầm trời đạo đồ.

Ta gọi Hầu Đông Thăng đã là Tiêu Dao lại là Chúa Tể…

~~~~~~~~~~~~~~

Truyện mới, cầu cất giữ, đề cử. Đạ tạ thư hữu nhóm