0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 25 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Đây là một cái độ cao mô phỏng cảm ứng cao ma xã hội, cho dù văn minh đã trải qua ba lần xã hội nguy cơ, nó xã hội kinh tế hệ thống y nguyên không thể hình thành trạng thái ổn định, đối mặt lửa xém lông mày vòng thứ tư nguy cơ, Tu Chân giới bá chủ Vô Lượng Kiếm Phái cấp tiến cải cách biện pháp, xúc động từ phàm nhân đến tu chân giả tất cả mọi người lợi ích.

Địa Cầu quỹ ngân sách quản lý Dương Lộ xuyên qua đến nguy cơ đêm trước Tu Chân giới, hắn đem lợi dụng Địa Cầu trước vào tri thức, từ Hải Nhai thành một nhà thương hội làm lên, tại yêu cầu không giống nhau lợi ích Tập Đoàn ở giữa lôi kéo khắp nơi, thành tựu trường sinh đại đạo, cũng dẫn lĩnh toàn bộ tu chân văn minh biến đổi cùng tân sinh.

Bộ này vô tình thấy hay. Mình đọc từ từ sẵn soát lỗi cho kĩ nên chậm. Mấy từ bên này không dễ ăn. Xin cảm ơn.