0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 1.2K lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Ninh Phàm xuyên việt rồi, trở thành Đại Vũ vương triều nhị hoàng tử, cái thế giới này, liệt quốc phân tranh, man di loạn thế, chư hầu cùng xuất hiện, quần hùng cát cứ.

Bắt đầu thức tỉnh vô thượng đế vương hệ thống!

( đông! Tuyên bố hệ thống nhiệm vụ, chế tạo vô thượng đế quốc! )

Ninh Phàm bắt đầu triệu hoán Điển Vi, đổi quân chế, thiết cẩm y, xây Địa Phủ, tập được đoạt mệnh mười ba thương, yên lặng súc tích lực lượng, trong bất tri bất giác, dưới trướng thế lực làm cho cả vương triều vì đó rung động.

Nương theo lấy từng tôn cổ lão vang dội cổ kim tồn tại từ trong dòng sông lịch sử bước ra, Ninh Phàm không khỏi nhiệt huyết xông lên đầu, rút kiếm hét to: “Ngay hôm đó lên, trẫm là hoàng đế, làm gìn giữ đất đai mở cương, hộ ta sơn hà, vệ ta xã tắc, Tiên Ma quỷ thần chung nghe chi!”

. . .