0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 206 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Làm một cái kỹ thuật diễn tại tuyến, lại chết sống hồng không đứng dậy ba bốn tuyến tiểu minh tinh Tống Từ có cái gì nguyện vọng?

Tống Từ nói: Trở thành cự có tiền hỗn uống chờ chết xinh đẹp cô nương.

Ông trời đại phát từ bi, cho nàng xướng cái thành toàn, Tống Từ ở đi thử kính trên đường té ngã một cái lại tỉnh lại khi, nàng phát hiện chính mình nguyện vọng trở thành sự thật, nàng thật sự thành cái cự có tiền, hỗn uống chờ chết ——

Lão tổ tông!

Tống Từ tỏ vẻ này kịch bản bắt đầu, nàng tiếp thu không nổi a!

Nhưng, xuyên đều xuyên, vậy diễn đi, cách ngôn không phải nói sao: Nhân sinh như diễn, toàn dựa kỹ thuật diễn!

Tác giả tự định nghĩa nhãn

Xuyên qua nhẹ nhàng