0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 592 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

【 không cp, vị diện kinh doanh 】

Tô Mạt tại trưởng thành hôm đó, ngoài ý muốn thu được một vị không biết tên thân thích di sản.

Cùng ngày buổi tối, nàng liền bị ép khóa lại “Thời không tiệm tạp hóa” hệ thống.

Hệ thống: “Ngươi nhiệm vụ là trước vãng mặt khác thế giới mở một nhà tiệm tạp hóa, đồng thời đưa nó kinh doanh thành toàn thế giới đệ nhất cửa hàng!”

Tô Mạt: “Nếu như ta không đâu.”

Hệ thống: “Ta đây liền… Quỳ xuống tới cầu ngươi QAQ anh anh anh…”

Tô Mạt: “…”