0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 368 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

【 tu tiên sảng văn 】

Tán tu Minh Hề Thiển, nhân cơ duyên cướp đoạt chết quá hư bí cảnh, không nghĩ tới còn có lại trục tiên đồ cơ hội

Lại tới một lần, cư nhiên biến thành có tài nguyên, có bối cảnh tu nhị đại

Lúc này đây, nàng nhất định bảo vệ chính mình tánh mạng, bảo vệ người bên cạnh, thành tựu chính mình tiên đạo.