0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 90 lượt xem
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

【 Khôi hài + chuyển sinh + vô địch + không đứng đắn 】

Tần Lạc xuyên việt đến toàn dân chuyển sinh thế giới, chỉ cần ở mô phỏng chuyển sinh bên trong đánh vỡ mệnh số, liền có thể thu được từng người thần cấp khen thưởng: Cửu Dương Thần Công, Cửu Âm Chân Kinh. . . .

Đời thứ nhất: Tai hậu thế giới, vô tội chết thảm; thành tựu cuối cùng đế quốc, cứu vớt chúng sinh.

【 đánh giá S, khen thưởng. . . 】

Đời thứ hai: Thế giới võ hiệp, một đời bi thảm; thành tựu cuối cùng Võ Đạo Chí Tôn. . . .

Đời thứ ba: Linh thế giới, bị chụp mũ; cuối cùng ngược thao tác, cho người khác chụp mũ. . . .

Cùng khóa người còn ở kéo dài hơi tàn, Tần Lạc đã đứng ở thế giới đỉnh.

Lúc này, hắn đã chinh phục vạn ngàn thế giới.