0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 47 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Mập vậy thì giảm! Kiểu tóc quê mùa vậy thì đổi! Xuyên dựng sẽ không vậy thì học!

Hệ thống: Chỉ cần ngươi chịu đổi, ta liền dám thưởng

. . . . . .

Bỗng nhiên quay đầu, Trương Dương phát hiện, cuộc đời của mình lại có thể như thế túng ý tiêu sái, cái gọi là nam thần danh xưng là, đã sớm dễ như trở bàn tay

. . .

PS: Thần hào, sảng văn, nam thần,

PS: Đã có Tinh Phẩm hoàn bổn lão thư 【 kế toán tự do làm sao bây giờ 】

Hệ thống lưu dễ dàng