0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 9 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Thiếu niên Lâm Hiên, linh mạch vỡ vụn, bị người khi nhục. Ngẫu nhiên đạt được thần bí tiểu kiếm, mở linh mạch, luyện thần công, ngộ vô thượng kiếm đạo, diễn hóa công phạt Thánh thuật!

Một kiếm sao trời diệt, một kiếm Thần Ma kinh, một kiếm nơi tay, Nhất Thế cuồng thần!

✍P/s: Truyện có hay thì sẽ có dở , đẹp trong mắt người này xấu ở mắt người kia . Nên ai không thích mong hãy lặng lẽ ra đi . Đừng buôn lời cay đắng mà làm đau khổ nhau. Vô cùng đa tạ

Cùng quay lại thời gian tìm hiểu bộ truyện làm điên đảo giới phế vật lưu 10 năm trước